KAZALO
SPLETNE STRANI
 
NAZAJ na POVEZAVE
 
 
 
 
 
 
DOMAČA SPLETNA
STRAN ŠOLE
OGLASNA DESKA
ZA ŠTUDENTE
PORTFOLIO ŠTUDENTOV
in SODELAVCEV

MODRA spletna stran je domača stran šole.
Namenjena je predvsem tistim, ki se želijo spoznati s šolo, njenimi programi, pogoji in roki za vpis, lokacijo ipd.

Za tiste, ki šolo poznajo, so tu pomembne predvsem strani
KAJ JE NOVEGA
, kjer objavljamo pomembne dogodke, gostujoca predavanja ter razstave.

ZELENA spletna stran je namenjena študentom za tekoca obvestila iz tajništva, izpitne roke, zanimive razpise ipd.

ORANZNA spletna stran zbira in objavlja podatke o dejavnostih studentov in sodelavcev sole

KJE FAMULCI DELUJEMO ponuja vpogled v aktualne razstave ipd. dejavnosti studentov in sodelavcev.

PROFILI ŠTUDENTOV in PROFILI SODELAVCEV ponujajo kratke delovne predstavitve aktualnih in nekdanjih študentov ter sodelavcev šole.
Modro oko:
KAJ JE NOVEGA NA FAMULU

Zeleno oko:
OGLASNA DESKA
ZA ŠTUDENTE

Oranzno oko:
KJE FAMULCI DELUJEMO

Famul Stuart Šola uporabnih umetnosti, Bezigrajski dvor, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 436 47 06 GSM: 051 33 67 70 (+386 1 436 47 06) e-mail: info@galerijagt-famul.si

KAJ JE NOVEGA / WHAT'S NEW
Famul / Art World / School