Nazaj na PROGRAMI

DM
DIGITALNI MEDIJI

O oddelku

FOTOGRAFIJA, VIDEO
ANIMACIJA, INTERAKCIJA

Od prvega do
tretjega letnika

Predmetniki
Specialni sklop predmetov
Splošni sklop predmetov

Fotografije

 

 

O oddelku

Program Digitalni mediji nudi kombinacijo različnih, toda povezljivih znanj s področja fotografije, videa, klasične in računalniške animacije, interakcije, oblikovanja za internet in CD-ROM. Ciljna znanja so različna, nekateri študentje jih izrazito kombinirajo in se razvijajo v t.i. oblikovalce multimedije, drugi se specializirajo za posamezna področja. Po skupnem prvem letniku se izbira oži in znanje poglablja, nekateri predmeti so še vedno skupni, razlikuje pa se količina ur, oziroma je zahtevnost zaključne naloge odvisna od tega, ali gre za nosilni ali stranski predmet. Študente digitalnih medijev še posebej vzpodbujamo, da imajo do izbranega medija oz. medijev zavesten in odprt pristop ter da znajo po potrebi poiskati sodelavce ali sami delovati v projektih drugih.

Produkcija na tem oddelku je vrsta kratkih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, fotostripov in serij fotografij, video klipov in umetniških video del, posamezna računalniška igrica ter kopica snemalnih in fotografskih vaj različnih vrst. Diplomante in tudi nekatere študente programa Digitalni mediji lahko srečamo kot asistente kamere, animatorje, samostojne televizijske snemalce, kot režiserje in fotografe samostojnih projektov po naročilu, pogosto sodelujejo tudi na različnih razstavah in festivalih.

 


Fotografija
Znotraj konteksta oddelka fotografijo prvenstveno razumemo kot enega od kreativnih medijev ter poudarjamo njeno vpetost v sodobno umetnost, oblikovanje in nove medije. Program študentom nudi zelo dobro osnovo v tehničnih znanjih, z zgodovinskim pogledom in kritičnim dialogom širi pogled na medij in lastno delo, ob tem pa jih vzpodbuja, da svoje znanje in kreativnost preizkušajo v avtorskih fotografskih projektih.

Video / Art
S t.i. Video artom, oz. umetniškim videom se v drugem letniku srečajo vsi študentje programa Digitalni mediji, ne glede na izbrano smer, saj gre za medij z zelo širokimi izraznimi možnostmi. Pogosto ga za svoje izrazno sredstvo vzamejo tudi študentje višjih letnikov kiparstva. Tako umetniški video izberejo kot svojo vodilno smer v diplomskem letu študentje različnih programov.


Video / Film
Za študenta DM, ki v drugem letniku izbere smer Video, glavnina programa sega na področje kratkometražnega filma. Študentje se skozi vaje preizkusijo v različnih vlogah filmske ekipe, od scenarista in režiserja, do snemalca in montažerja. Vsak od njih pa se mora ob zaključku posameznega letnika izkazati tudi kot avtor kratkega filma.

Animacija
Program Animacija na oddelku digitalni mediji je orientiran predvsem na računalniško 2D in 3D animacijo. Veliko pozornosti je posvečene scenariju, razvoju lika, tehnikam modeliranja ter seveda animaciji in postprodukciji. Seveda tu svoje mesto najde tudi študent, ki goji klasične risarske veščine ali trodimenzionalno oblikovanje likov v materialih.

Interakcija
V tem programu združujemo različne medije, ki dopuščajo določeno mero interaktivnosti med računalnikom in uporabnikom. V enostavni izvedbi (kot obvezni del predmetov drugih programov digitalnih medijev) gre bolj za interaktivnost, ki jo dopušča internet ali cd-rom, v širši izvedbi (ko gre za glavno izbiro) pa tudi za interakcijo v fizičnem prostoru.

1. letnik
Prvi letnik je bazičen. Študentje spoznajo specifike področij, za katera se bodo pozneje lahko odločali, predvsem pa pridobijo dobre osnove kreativne pismenosti v digitalnih medijih. Čeprav študentje sledijo istemu programu, že v prvem letniku lahko v zaključnih nalogah izbirajo teme, ki bolj izpostavljajo posameznikova interesna področja. Tudi razporeditev količine individualnih vaj (npr. delo v temnici ali računalniškem studiu) je zelo različna in se določi glede na interes študenta.
2. letnik
Študent izbere med več smermi: fotografija, animacija, video ali računalniška interakcija, ki jih med seboj (delno izbirno) kombinira. Poleg za posamezno smer obveznih predmetov, se študentje vključujejo v projekte, ki zahtevajo delovanje v ekipi. V delo se vključijo s svojim izbranim področjem in preizkusijo različne vloge, ki gradijo ekipno delo.

3. letnik
Tretji letnik imenujemo tudi diplomsko leto. Študente vzpodbujamo, da vežejo izbirne vsebine na svojo izbrano temo ter da čimprej po koncu tretjega letnika tudi diplomirajo. Študent ob obveznem in izbirnem programu intenzivno sodeluje z izbranimi mentorji na diplomskem projektu. Ker so izbire in kombinacije ciljnih vsebin lahko v vsaki generaciji dokaj specifične, obvezni in izbirni program tretjega letnika določa komisija nosilcev predmetov vsako leto za posamezno generacijo in ožje skupine znotraj le-te.

PREDMETNIK


Specialni sklop
predmetov:

VIDEO GRAFIKA
2D ANIMACIJA
3D MODELIRANJE, ANIMACIJA
RAZVOJ ANIMIRANEGA LIKA
FOTOGRAFSKI JEZIK
STUDIJSKA FOTOGRAFIJA
REPORTAŽNA FOTOGRAFIJA
FOTOGRAFSKA KOMPOZICIJA
DIGITALNA OBDELAVA FOTOGRAFIJE
ANALOGNA FOTOGRAFIJA
OSNOVE FILMSKE IN VIDEO TEHNIKE
VIDEO TEHNIKA IN DIGITALNA MONTAŽA
VIDEO IN FILMSKI JEZIK
SCENARISTIKA
CD + WEB I. IN II.
OBLIKOVANJE IN UPORABA ZVOKA
KREATIVNA ZLORABA MEDIJEV
ART VIDEO
ZGODOVINA IN TEORIJA FILMA
ZGODOVINA FOTOGRAFIJE
IZBRANA POGLAVJA IZ ZGODOVINE ANIMIRANEGA FILMA IN NOVIH MEDIJEV

Opomba: Zgoraj navajamo celoten nabor specialnega sklopa oddelka DM, brez specifikacij. Do svojega predmetnika pride študent z izbiro svoje smeri in skozi posamezne individualne izbire.

Glej spodaj: 'Splošni sklop predmetov'

 Splošni sklop predmetov:
ŠTUDIJSKO RISANJE
LIKOVNA TEORIJA
VIZUALNA DEKONSTRUKCIJA

ZGODOVINA UMETNOSTI I. in II.
ZGOD. UMETNOSTI 20. STOLETJA
SEMINAR SODOBNE UMETNOSTI
POGLAVJA IZ VIZUALNE UMETNOSTI
KONTEKSTUALNI PROJEKTI
GOSTUJOČA PREDAVANJA

Glej zgoraj: 'SPECIALNI sklop predmetov'

Predmetnik in vsebine se vsako leto posodabljajo. Določene vsebine se prilagajajo izbiri generacije, druge potrebam, ki jih narekuje razvoj programa. Največ sprememb je med izbirnimi delavnicami in kontekstualnimi projekti. Ti se vsako leto kreirajo na novo in skušajo zaobjeti interese vseh študentov, bodisi v posamičnih skupinah, bodisi v večjih projektih, kjer svoja znanja med seboj kombinirajo.

 
iz animiranega filma
Delia
Tina Avsic

Prizori s filmske delavnice
z Rajkom Grlićem

 

3D animacija za spletno stran glasbene skupine
Jean Zvan

 

Stop Motion animiranje


z delavnic Kako narediti animirani film,
ob festivalu Animateka

Iz animiranega filma
Po snegu vedno posije sonce
Pila, Sara, Denis, Tina

iz videa Delia
Anja Zorko

 

iz filma
Welcome to My Nightmare
Andrej Arsenijevic

iz video instalacije Avtoportret 05
Pila Rusjan Zupan

Famul Stuart Šola uporabnih umetnosti, Bezigrajski dvor, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 436 47 06 GSM: 051 33 67 70 (+386 1 436 47 06) e-mail: info@galerijagt-famul.si

KAJ JE NOVEGA / WHAT'S NEW
Famul / Art World / School