Astrologija v povezavi s psihologijo in psihoterapijo

Astrologija v povezavi s psihologijo in psihoterapijo

Astrologija je veda, ki jo človeštvo spoznava in uporablja praktično že od nekdaj, saj zapisi o tem segajo celo do prostora nekdanje Sumerije in Mezopotamije. Od takratnega časa, pa vse do danes, se je ta veda tudi dosti spreminjala, dandanes pa se neredko združuje tudi z drugimi vedami. Podoben primer združevanja boste našli na www.astrointegral.com, kjer se lahko seznanite z delom astrologinje, ki je obenem še psihologinja in psihoterapevtka. Ustanoviteljica podjetja Astrointegral združuje najnovejša spoznanja psihologije in psihoterapije z dolgo obstoječimi znanj astrologije, z namenom, da svojim strankam ponudi analizo in svetovanje na različnih področjih.

astrologija

Astrologija je deležna precej skepticizma

Pogosto se med znanstveniki pojavlja skeptičen pogled na astrologijo, med ostalim prebivalstvom pa neredko prihaja do zmotnih prepričanj ali do dvomov, vezanih na astrologijo in horoskop. Večji del tovrstnih pristopov izvira iz nepoznavanja astrologije, iz spregledovanja znanstvenih dokazov zanjo in tudi iz poenostavljanja celotne astrologije zgolj na dnevne horoskope, ki jih najdemo v časopisih. Slednji so namreč že banalni in preveč enostavni opisi sončnih znamenj, ki bi naj veljali in napovedovali prihodnost za vse osebe, rojene v tem znamenju. Mnogi so zaradi tega skeptični do astrologije, čeprav so tovrstni zapisi daleč od prave astrologije in njenih horoskopov. Astrologije sicer ne moremo uvrstiti v znanstveno paradigmo, kljub temu pa obstajajo določeni znanstveni dokazi zanjo, ki so spregledani in stojijo v senci zmotnih prepričanj o astrologiji.

Astrologija in pravi napram časopisnemu horoskopu

Astrologija se laično pogosto enači s horoskopi, ki jih najdemo v časopisih. Ti najpogosteje opisujejo sončna znamenja in napovedujejo prihodnost zanje. Kar je značilno za tovrstne časopisne horoskope je, da so generalni in bi naj veljali za vse osebe, rojene v istem sončnem znamenju. Ker nagovarjajo tako široko publiko, so napisani zelo splošno in opisujejo stvari, ki lahko v določeni meri veljajo za vsako osebo, zaradi česar se ljudje z napisanim tudi lažje identificirajo. Prava astrologija s tovrstnim horoskopom ni povezana, saj za prave horoskope oziroma rojstne karte velja, da imajo individualen pomen in veljajo zgolj za določenega posameznika, ne pa vse osebe pod istim sončnim znamenjem. Ker se večina ljudi srečuje zgolj s časopisnimi horoskopi, pa zmotno verjame, da astrologija in horoskopi nimajo veljave ter so namenjeni zgolj razvedrilnemu branju, kar za pravo astrologijo ne drži.

astrologija

Kaj je rojstna oziroma natalna karta?

Rojstni karti rečemo tudi natalna karta ali pa horoskop, kjer se slednja beseda znatno razlikuje od tiste v časopisih. Rojstna karta je izraz za grafično sliko neba v času in kraju posameznikovega rojstva, nosi pa poseben simbolni pomen. Prava astrologija namreč uporablja rojstne karte za pridobitev vpogleda v aktualno stanje posameznika. Poleg tega pa horoskop ponuja še vpogled v časovno komponento razvoja posameznika, prikazuje namreč časovno dinamiko posameznikove rojstne karte. S pomočjo rojstne karte lahko astrologi uvidijo osebnostne značilnosti posameznika, če vedo, kako jih interpretirati. Mnoge značilnosti se namreč jasno razvidijo šele takrat, ko je astrolog v osebnem stiku z osebo, zaradi česar je astrološko delo težko izvajati zgolj pisno, brez stika med astrologom in klientom.

Zakaj je pomembno, da se astrologija povezuje z znanji iz psihologije in psihoterapije?

Kot to velja za mnoge vede, velja tudi za astrologijo, da je povezovanje z drugimi področji in vedami praktično neizogibno. Če želi strokovnjak na določenem področju ponuditi celosten in kvaliteten pristop, praviloma ni dovolj, da uporablja zgolj spoznanja ene same vede. Ljudje smo kompleksni, zato je za raziskovanje in razumevanje naše vrste potrebno združiti več ved. Sodobna astrologija sledi tovrstnemu prepričanju, ko se povezuje s psihologijo in psihoterapijo ter morda še katerimi drugimi vedami. Kadar se astrologija strogo loči od psihologije, lahko vodi do pristopa, ki teži k prelaganju odgovornosti za lastno usodo v zvezde in nenehnemu begu pred težavami.

astrologija

Celostni astrološki pristop v povezavi s psihologijo in psihoterapijo

Kadar se astrologija združi s spoznanji na področju psihologije in psihoterapije, ponudi celostni pristop, ki je mnogo učinkovitejši in je konkreten. Tovrstni astrološki pristop namreč upošteva znanja o duševnih zakonitosti, o prilagoditvenih in obrambnih mehanizmih, znanja o različnih izraznih oblikah duševne zasnove ter znanja o različnih duševnih boleznih. Nenazadnje pa tovrstni pristop vključuje še spoznanja o različnih terapevtskih možnostih, kar vodi do učinkovitejšega dela. Tudi raziskovanje in razumevanje rojstne karte osebe je oteženo in morda celo onemogočeno, če astrolog nima ustreznih psiholoških znanj. Za potrebe razumevanja rojstne karte je namreč neobhodno, da astrolog razume pojme, kot so osebnost, značaj, temperament in človekova notranja psihološka dinamika, ter tudi prepletanje naštetih pojmov.

Kaj ponuja sodobna astrologija v povezavi s psihologijo in psihoterapijo?

S pomočjo celostnega pristopa, ki povezuje znanja astrologije, psihologije in psihoterapije, je klientom mogoče ponuditi kompleksnejše storitve. Na priloženi povezavi boste našli storitve, kot so astrološka analiza rojstne karte, partnerska astrološka analiza in razvojno analitična psihoterapija. Astrološka analiza rojstne karte vključuje osebno konzultacijo, v kateri se predstavijo glavne osebnostne in temperamentne lastnosti ter analizirajo notranji dinamični procesi. Partnerska astrološka analiza vključuje analizno medosebne dinamike in nivo kompatibilnosti, ter vpogled v kompenzatorne odnosne vzorce. Razvojna analitična psihoterapija pa vključuje individualno psihoterapevtsko pomoč in iskanje vzrokov za duševne težave v razvojnih motnjah in zastoji iz otroštva.