Kako dobro poznate dodatno zdravstveno zavarovanje

Kako dobro poznate dodatno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno ali s sopomenko, dodatno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Na vprašanja strank o zdravstvenem zavarovanju so se potrudili odgovoriti na spletni strani https://www.e-zavarovanja.com/pogosta-vprasanja/dodatno-zdravstveno-zavarovanje/, mi pa se sprašujemo, kako dobro Slovenci sploh poznamo dodatno zdravstveno zavarovanje in prednosti, ki nam jih ponuja.

dodatno zdravstveno zavarovanje 1

Zakaj je priporočljivo urediti dodatno zdravstveno zavarovanje

Kot smo že omenili, z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem dopolnimo obveznega. Obvezno zavarovanje namreč krije zgolj nekaj zdravstvenih storitev, z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem pa krijemo razliko do celotne vrednosti zdravstvene storitve. Tako nam pri zdravniku ni potrebno doplačevati stroškov zdravstvenih storitev, nastalih zaradi bolezni ali nezgode. Hitro lahko ugotovimo, da nas, v primeru dolgotrajnih okrevanj po poškodbah, dodatno zdravstveno zavarovanje lahko reši finančne stiske, ki bi nastala v primeru neurejenega dodatnega zavarovanja.

Zelo zanimivo je tudi to, da cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja ni enaka za vse zavarovance. Razlog tiči v tem, da nekateri zavarovanci več let niso plačevali tega zavarovanja, zato plačujejo višjo premijo kot tisti, ki so to pravočasno uredili in redno plačevali. Višino premije in čas plačevanja višje premije določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – gre za zakon na nivoju države, tako da posameznik nima kaj dosti besede pri tem, ali gre za pravičen ali nepravičen sistem. Vsekakor vam priporočamo, da se za koriščenje zdravstvenih storitev polno zavarujete.

Mnogi se niti ne zavedajo pomena urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, dokler se ne poškodujejo ali zbolijo in zato potrebujejo daljše okrevanje ali terapijo. Vsi vemo, da lahko zdravstvene storitve dosežejo vrtoglave zneske. Če ima oseba urejeno samo obvezno zdravstveno zavarovanje, bo le to krilo približno 70% stroškov zdravstvenih storitev, 30% pa bo plačala sama. Ne sliši se veliko, vendar težava nastopi pri zdravstvenih storitvah, katerih cene so že v osnovi visoke – tako bo tudi 30% naneslo na zelo visok znesek. V primeru urejenih obeh zavarovanj pa zavarovanec ne plača ničesar. Zdravje imate le eno samo, zato ga dobro zavarujte.